Ameliyat kararı verildikten sonra ne yapılmalı ?| Prof. Dr. Bülent ÇİTGEZ

Hastalara meme kanseri tanısı konulduktan sonra ne tür ameliyat yapılacağı kararı nasıl veriliyor? Hastalar neleri yaşıyor bundan sonra? Hastanemiz ileri bir meme kanseri merkezi olduğu için hastalarla konuşuyoruz. Öncelikle hastanın durumu,sosyal durumu ve hastalığın durumuyla ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer Hasta meme koruyucu cerrahi uygunsa meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Tabii bu meme koruyucu cerrahinden bahsederken onkoplastik meme cerrahisinden de bahsetmek istiyorum. Onkoplasti nedir cerrahi ve plastik cerrahinin tabiri caizse birleştirilmesinden oluşuyor. Evet. Yani kanser cerrahisinden  ödün vermeden plastik cerrahi prensiplerinin uygulanması. Eğer hastanın meme volümü uygunsa fitne küçükse başka bir yerde yani memenin başka bir yerinde başka bir odak yoksa o zaman hastaya meme koruyucu cerrahi. Yani sadece meme kanserinin olduğu bölge çıkarıp temiz bir şekilde çıkarılıp memeyi toparlıyor Hatta eee plastik cerrahi ekibimizle aynı zamanda eş zamanlı olarak diğer memelerin simetrizasyonu yapabiliyoruz. Simetrizasyon nedir? Meme kanseri olan memenin volume küçülüyorsa tümörü aldıktan sonra eee aynı seansta, aynı ameliyat esnasında diğer memeyi de eee o şekle getiriyoruz. Buna biz meme koruyucu cerrahi diyoruz. Başka teknikler de var. Ne gibi? Eğer memede birkaç odak varsa o zaman ister istemez mastektomi dediğimiz tüm memenin alınması devreye giriyor