Cerrahi Öncesi Lidokain Uygulaması Erken Meme Kanserinde Sağkalımı İyileştirebilir

Yeni bir prospektif randomize çalışma, cerrahi olarak çıkarma öncesi bir meme tümörü etrafına lidokain enjekte etmenin, erken meme kanseri olan hastalarda metastaz ve ölüm riskini azaltabileceğini öne sürmektedir.

Klinik öncesi ve klinik ortamlarda umut vaat eden bu teknik, 5 yıllık hastalıksız sağkalım ve genel sağkalımda sırasıyla %26 ve %29'luk göreceli risk azalmaları ile önemli oranda iyileşme ile ilişkilendirildi.

Tessa Higgins, BA (Brigham ve Boston Kadın Hastanesi) ve Elizabeth A. Mittendorf, MD, PhD (Dana-Farber Brigham Kanser Merkezi ve Harvard Tıp Okulu, Boston), "Bu bulgular, peritümöral lidokainin meme kanserli hastaların yönetimine kolayca uygulanabilen düşük maliyetli bir müdahale olarak kullanılmasını desteklemektedir." şeklinde bir başyazı ekinde yazmışlardır.

Her yıl küresel olarak teşhis edilen tahmini 2,3 milyon yeni kanser vakası göz önüne alındığında - bunların yarısı ameliyat edilebilir evredeki hastalığı içermektedir - ameliyat sırasında peritümöral lokal anestezik kullanımının yılda 100.000'den fazla hayat kurtarabileceği tahmin ediliyor.

Çalışma ve editoryal, Journal of Clinical Oncology'de 6 Nisan'da çevrimiçi olarak yayınlanmıştır.

Metastazları önlemek için perioperatif müdahaleler konusunda çalışmalar yeterli değildir, ancak bu amaçla lokal anestezi kullanımının bilimsel bir temeli vardır. Araştırma yazarları, lokal anestetiklerin metastatik yolları engelleyebilen voltaj kapılı sodyum kanallarını bloke ettiğinin keşfedildiğini açıklamışlardır.  

Bununla birlikte, retrospektif çalışma bulguları karışıktır; bazıları primer meme kanseri ameliyatı sırasında bölgesel veya lokal anestezi alan hastalarda daha iyi sonuçlar gösterirken, bazıları ise göstermemektedir.

Ekip, Hindistan'daki 11 merkezden, erken meme kanseri olan ve daha önce neoadjuvan tedavi almamış 1583 kadını, vücut ağırlığının 4,5 mg/kg'ına kadar %0,5 lidokain (n = 786) almak veya hiç lidokain almamak (n = 797) üzere randomize şekilde gruplara atadı. Genel anestezi uygulandıktan sonra tüm tümör yüzeylerine lidokain enjekte edildi ve enjeksiyondan 7-10 dakika sonra ameliyata başlandı.

Tüm hastalara standart postoperatif adjuvan tedavi uygulandı ve lidokain enjeksiyonu ile ilişkili herhangi bir yan etki görülmedi.

Mastektomi veya meme koruyucu cerrahiyi takip eden 68 aylık medyan takip süresinde, 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranları lidokain grubunda %86,6 ve lidokain kullanılmayan grupta %82,6 idi (tehlike oranı [HR], 0,74; P = .017). Beş yıllık genel sağkalım oranları da lidokain alanlarda önemli ölçüde iyileşmiştir: sırasıyla %90.1 ve %86.4 (HR, 0.71; P = .019).

Yazarlar ayrıca loko-bölgesel nüksün 5 yıllık kümülatif insidans oranlarının lidokain alanlarda önemli ölçüde daha düşük olduğunu bulmuşlardır — %3,4'e karşı %4,5 (HR, 0,68) — uzak nüks oranları: %8,5'e karşı %11,6 (HR, 0,73).

Mastektomi (HR, 0.73) veya meme koruyucu cerrahi (HR, 0.70) uygulanan hastalarda lidokain uygulamasının etkisi anlamlı olarak farklı değildi.

Araştırmacılar, genel çalışma popülasyonunda gözlemlenen lidokain yararlarının, menopoz durumu, tümör boyutu, nod metastazları ve hormon reseptörü ve HER-2 durumu ile tanımlanan alt gruplar arasında tutarlı olduğunu bulmuştur.

Yazarlar, "Mekanizmalar ne olursa olsun, bu çalışmanın sonuçları, metastazların başlangıcını azaltmak ve cerrahi iyileşme oranlarını iyileştirmek için ameliyat sırasında meme kanseri hücrelerinde metastatik potansiyel sağlayabilen modüle edici süreçlerin olası rolünü öne sürüyor" demektedir.

Yazarlar, çalışma tasarımındaki bir revizyon nedeniyle, iki kol arasındaki %4'lük nihai elde edilen mutlak farkın planlanan %6'lık farktan daha az olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte yazarlar, %3,7'lik mutlak genel sağkalım faydası olduğu gibi, "meme kanserinde adjuvan ortamdaki mevcut ilerlemeler bağlamında %26'lık bir göreceli risk azalmasıyla hastalıksız sağkalımda %4'lük mutlak bir fark anlamlıdır; bu, müdahalenin potansiyel klinik faydasını oldukça çekici kılıyor" diyor.

Editörler, lokal anesteziklerin perioperatif kullanımının "erken evre meme kanseri olan kadınlarda nüks ve ölüm oranlarını azaltma" potansiyeline sahip olduğu konusunda hemfikirdi ve bu kolay, uygun maliyetli müdahaleyi uygulamaya sokmanın "makul" olacağını kaydetmişlerdir.

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

plastrone-apandisit-klinigi-ile-basvuran-musinoz-kistadenom-olgusu
Plastrone Apandisit Kliniği ile Başvuran Müsinöz Kistadenom Olgusu

Apendiks vermiformis tümörlerinin büyük bir kısmı akut apandisit nedeniyle ya da başk…

Devamını Oku
guncel-genel-cerrahi-calismalari-ii
Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları II

Mastalji, meme başı akıntısı ve ele gelen meme kitleleri poliklinik şartlarında yaygı…

Devamını Oku
beyin-olumu-tespitinde-arastirma-hastanesi-deneyimi
Beyin Ölümü Tespitinde Araştırma Hastanesi Deneyimi

Son 20 yılda transplantasyon alanındaki gelişmeler baş döndürücüdür. Daha önce hayal …

Devamını Oku