Meme kanseri neden oluşur ? | Prof. Dr. Bülent ÇİTGEZ

Kanser bildiğiniz üzere kendini durduramayan hücrelerin anormal şekilde çoğalması. Bu her organa özgüdür. Değişiktir. Memenin üzerinde ise en büyük faktör kadın olmak. Kadınlarda erkeklere göre yüz kat daha fazla görülüyor. Meme kanseri. Tabii birincisi kadın olmak, ikincisi yaş üçüncüsü hormonal durumlar yani östrojen hormonu, östrojen hormonu maruziyetinde meme kanseri riski artar. Tabii ki genetik ailesel faktörler ve çevresel faktörler.