Meme koruyucu cerrahi nasıl yapılır ? | Prof. Dr. Bülent ÇİTGEZ

Eğer meme kitlesi büyükse ve meme koruyucuya uygun da ise o zaman biz buna lokal meme kanseri deyip neojen kemoterapi başvurusu. Kitleyi küçültüyoruz ve sanki ilk bulmuş gibi, yani memenin o hacmine göre küçüldüğü için sadece o bölgeyi alıyoruz. Eğer buna rağmen küçülmüyorsa yani memenin hacmine göre kitle hala büyükse o zaman yama sektörü önerirse ya da içini boşaltır silikon koyacağız. Silikon hasta istemeyebilir. O zaman eş zamanı kendi dokusundan ve konstrüksiyonu yapıyoruz.