Memede saptanan kitle nasıl araştırılır ? | Prof. Dr. Bülent ÇİTGEZ

Büyük çoğunluğu kanserde. Yüzde doksan beş diyebiliriz ona. Kanser değil. Önce yaş grubuna göre eğer yirmi ile kırk yaş arasında ise ve risk grubu da yoksa bir ultrason yapılabilir. Ultrason da şüpheli tayf ediyorsa yani yoğun içerikli ise veya ne bileyim akustik yol gelmesi fazla ise veya malin dediğimiz kötü görüntüsü varsa o zaman biz bunlara bir biyopsi istiyoruz.