Memenin bir bölgesinde kızarıklık oluştuğunda ne yapılmalıdır ? | Prof. Dr. Bülent ÇİTGEZ