Tiroid kanserlerinde cerrahi tedavi nasıl yapılmalı ? | Prof. Dr. Bülent ÇİTGEZ

Biyopsi sonucu Tiroid kanseri konulan hastalara tedavide cerrahi uygulanır Cerrahide de tüm Tiroid dokusunun alınması Esastır. Tiroid kanserinin etrafa yayılımına göre ameliyat şekli belirlenir örnen lenf bezlerine yayılım sonrası modifiye radikal boyun diseksiyonu denilen tüm boyundaki lenf bezlerinin alınması gerekebilir. ğin sadece Tiroid dokusu ile sınırlıysa tüm tiroidin alınması yeterliyke