Ailesel risk nedeniyle yapılacak koruyucu ameliyatlar nasıl yapılmaktadır ? | Doç. Dr. Bülent ÇİTGEZ