Onkoplasti

Onkoplasti; onkolojik cerrahi ile plastik cerrahinin birleşmesi sağlanarak uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Meme kanseri tedavisi sırasında meme alınabilir. Meme ameliyatı sonrası ortaya çıkan meme kayıpları nedeniyle hastalar ağır psikolojik sorunlar yaşayabilir. Onkoplasti sayesinde ise bu sorunlar ortadan kalkar.

Onkoplasti Nedir?

Meme koruyucu cerrahi standart hale gelmiştir. Tedavi yaklaşımında kozmetik sonuçlar, hayat kalitesi ve hasta memnuniyeti gibi durumlar da çok fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak onkolojik işlem sonrası aynı seansta plastik cerrahi ile birlikte rekonstrüksiyon girişimleri başlamıştır. Bu tarz cerrahi yaklaşımlar Onkoplastik meme cerrahisi başlığı altında toplanır.

Meme kanseri olan kadınların cerrahi tedavileri sonrasında, cinsel kimliklerinin önemli bir parçası olan bu uzuvlarında oluşan estetik kaybı ve bununla beraber gelen psikolojik ve sosyal sorunlara çözüm arayışı sonucunda karşımıza çıkan onkoplastik meme cerrahisi, onkolojik cerrahi ile plastik cerrahi prensiplerinin birlikte uygulanmasıdır. Meme kanseri tedavisinde estetik bir yaklaşımla kanseri ortadan kaldırırken memenin de doğal görünümünü ve hissini koruyup yeniden yapılandıran yenilikçi bir yaklaşımdır.

Kanserli bölgenin çıkarılmasından sonra geri kalan memenin yeniden şekillendirilmesi veya memenin yeniden yapılandırılması için plastik cerrahi tekniklerinin kullanılmasını kapsar. 

Bu ameliyatlar çok dikkatli bir planlama gerektirmekte ve onkolojik ihtiyaçlar ile estetiğin dengeli biçimde sağlanması amaçlanmaktadır. Diğer bir deyişle, onkoplastik cerrahi, meme kanseri olan kadınların tedavisinde kullanılanılan ve bazı kozmetik deformiteleri önlerken aynı zamanda daha geniş eksizyona izin vererek bazı durumlarda meme koruma sınırlarını genişleten bir cerrahidir.

Onkoplastik cerrahi sadece kanseri ortadan kaldırmakla kalmaz aynı zamanda aşırı skarlaşmayı ve deformiteyi önleyerek tedavi sonrasında estetik açıdan hoş bir göğüs oluşturmaya yardımcı olur.

Onkoplastik meme cerrahisi, sağlıklı bir fiziksel görünüşün sağlanmasına yardımcı olmanın yanı sıra, kanser ameliyatı sonrasında kadınların duygusal iyileşmelerine yardımcı olmakta, hastaya kendine güvenini ve kadınlık hissini geri kazandırmaktadır.

Onkoplastik Meme Cerrahisi Nedir?

Onkoplastik meme cerrahisi; meme kanseri nedeniyle yapılacak cerrahi bir girişimle birlikte, memede daha iyi bir kozmetik sonuç yaratacak estetik girişimin beraber planlanması anlamına geliyor. Yöntem, onkolojik cerrahi ve plastik cerrahi prensiplerinin birleştirilmesiyle uygulanıyor. Böylece; hem meme kanseri nedeniyle ameliyat olacak kadınlarda plastik ameliyat aynı anda planlanıyor, hem de daha önceden kanser nedeniyle memesini kaybetmiş kadınların yeniden bir memeye kavuşmaları sağlanıyor.

Onkoplastik Meme Cerrahisi Sonuçları

Onkoplastik meme cerrahisi daha geniş cerrahi sınırlar ile birlikte eksizyona olanak sağlar. Koruyucu radyoterapi (adjuvan RT) ile birlikte lokal nüks oranları azaltılabilir. Meme koruyucu cerrahi aksine onkoplastik cerrahi onkolojik açıdan güvenilirliği henüz tam olarak netleşmemiştir. Literatürde henüz onkoplastik cerrahinin onkolojik açıdan güvenilirliğini kanıtlayacak iyi planlanmış çeşitli çalışmalar mevcut değildir. Bu nedenle hasta seçimine çok dikkat edilmelidir. Mutlaka radyasyon onkologları ve medikal onkologlar ile birlikte cerrahi öncesinde hastaların değerlendirilmesi gerekir.

onkoplastik-meme-cerrahisi

onkoplastik-meme-cerrahisi-nasil-yapilir

Onkoplastik Cerrahi Nasıl Yapılır?

Onkoplastik cerrahide radyoterapi açısından “ilave doz” uygulanacak tümör lojunun belirlenmesi gerekir. Gerek volüm azaltmaları gerekse cerrahi teknikler nedeniyle bu tip hastalarda tümör lojunun belirlenmesinde zorluklar mevcuttur. Cerrahi sonrası tümör lojunu belirlemek amacıyla klipsler yerleştirilmiştir. Ancak uygulanan cerrahi teknik nedeniyle bu alanı net olarak belirlemek her zaman mümkün değildir. Onkoplastik cerrahi serilerinde seromanın (meme kanser cerrahisi sonrasında ortaya çıkan ölü boşlukta seröz sıvı birikimi) bazı durumlarda tümör yatağının dışına taştığı gözlenir.

Onkoplasti Teknikleri Nelerdir?

Onkoplasti teknikleri tümörün memede yayılımına göre değişir. Onkoplasti şu şekillerde yapılabilir;

  • Tümör boşluğunun çevresindeki sağlıklı meme dokusu ile doldurulması işlemi: Tümörün çok büyük olmadığı durumlarda kullanılır. Tümörün çıkarıldığı boşluğun çevresindeki meme dokuları cilt altı dokusundan ayrılır. Ayrılan bu doku boşluğun içerisine doğru kaydırılır. Dikiş atılarak birbirine yaklaştırılır. Böylece tümör boşluğu doldurulmuş olur.
  • Tümör boşluğunun memenin çevresindeki kas dokuları ile doldurulması işlemi: Bu işlem tümör büyükse ve memenin korunması zorsa uygulanır. Meme başı, meme halkası ve meme derisine koruyucu mastektomi ve implant ameliyatı uygulanmasıdır. Ameliyata meme cerrahının yanı sıra plastik cerrahi uzmanının da katılması gerekir.
  • Redüksiyon mammoplasti: Büyük ve sarkık memelerde meme boyutu küçültülür. Meme kanseri içeren dokunun uygun teknikle meme küçültme işlemiyle beraber çıkarılması işlemine redüksüyon mammoplasti denir.

 

 

Onkoplastinin Amacı Nedir?

Onkoplastinin amacı meme kaybını önlemektir. Meme kanseri zorlu bir süreçtir. Kanserin evresine göre hastalığın seyri farklılık gösterir. Bu sürecin sonuna gelebilmek ve hastaların sağlığına kavuşabilmesi için birçok tedavi görürler. Tedavilerden biri cerrahi işlemdir. Cerrahi işlem sonucunda kişi memelerinin birini ya da ikisini aldırmak zorunda kalabilir. Kişi sonunda sağlığına kavuşsa bile vücudunun eksik olan bu parçası psikolojik etkenlere sebep olabilir. Bu durumda ise onkoplasti sayesinde kişi eski görünümünü tekrar alabilir.

Meme kanseri olan kadınların cerrahi tedavileri sonrasında, cinsel kimliklerinin önemli bir parçası olan bu uzuvlarında oluşan estetik kaybı ve bununla beraber gelen psikolojik ve sosyal sorunlara çözüm arayışı sonucunda karşımıza çıkan onkoplastik meme cerrahisi, onkolojik cerrahi ile plastik cerrahi prensiplerinin birlikte uygulanmasıdır. Meme kanseri tedavisinde estetik bir yaklaşımla kanseri ortadan kaldırırken memenin de doğal görünümünü ve hissini koruyup yeniden yapılandıran yenilikçi bir yaklaşımdır.

Kanserli bölgenin çıkarılmasından sonra geri kalan memenin yeniden şekillendirilmesi veya memenin yeniden yapılandırılması için plastik cerrahi tekniklerinin kullanılmasını kapsar. 

onkoplastik-meme-cerrahisi-nedir

onkoplastik-cerrahi-neden-tercih-ediliyor

Onkoplastik Cerrahi Neden Tercih Ediliyor?

Yakın zamana kadar yapılan meme kanseri ameliyatlarında, genellikle memenin tamamının alınması gerekiyordu ve bu durum hastanın psikolojisinde kötü etki bırakıyordu. Onkoplastik cerrahi yöntemiyle; özellikle meme kanseri hastalığının en önemli sorunlarından birisi olan beden bütünlüğünün bozulması ve benlik algısının zedelenmesi durumu, daha ortaya çıkmadan bertaraf ediliyor. Onkoplastik cerrahi ile kanser nedeniyle bir meme ameliyat edilirken, örneğin aşırı büyük veya deforme olan ve hastaya rahatsızlık veren karşı meme de ameliyat ediliyor. Böylece meme kanseri nedeniyle ameliyat olan hasta, bir memesini kaybetmek yerine sağlıklı ve iyi görünümlü iki meme ile ameliyattan çıkarak moral buluyor.

Bu Yöntem Başka Hangi Amaçla Kullanılıyor?

Onkoplastik cerrahi uygulamaları günümüzde, yüksek riskli hastalarda daha kanser ortaya çıkmadan meme dokusunun alınarak yerine bir protez veya hastanın kendi dokularıyla bir meme oluşturulması için de kullanılıyor. Bu şekilde meme kanseri riski tamamen ortadan kalkmasa da yüzde 90 oranında azalır. Bu uygulama hastalar ve cerrahlar tarafından suistimal edilebilir bir uygulama olduğundan, bu durumun engellenmesi için endikasyonun (gerekliliğin) çok doğru olarak konulması şarttır.

Onkoplasti ile Meme Kanseri Tedavisi

Onkoplastik cerrahi erken evre meme kanserinde uygulanabilir. Multidisipliner onkoloji konseyleri tarafından değerlendirilen ve iyi seçilmiş hasta gruplarında çözümcül bir yaklaşımdır. Lokal ileri evre hastalarda ise standart yaklaşımın mastektomi olması uygun olur

onkoplastik-meme-kanseri-cerrahisi

onkoplasti-ile-meme-kanseri-tedavisi

Onkoplasti Süreci Nasıldır?

Onkoplasti işlemi yapıldıktan bir gün sonra hasta taburcu edilir. Çok ağrılı bir işlem değildir. Ameliyat alanına yerleştirilen direnden gelen sıvı günde 25 mm kadar azalması beklenir. Bu azalma olunca hasta kontrole gider ve diren çıkarılır. Doktorunun belirlediği süre aralıklarında kontrole gidilmesi önem taşır.

Onkoplastik cerrahi ne demektir?

Ameliyat esnasında, kanserli dokunun çıkarılmasıyla oluşan boşluğun çevredeki sağlam meme dokusu veya komşu kas dokuları ile doldurulması işlemine onkoplastik meme cerrahisi adı verilir.
 

Meme boşaltma ameliyatı kaç saat sürer?

Yapılan tekniğe göre seğişmwkle beraber meme boşaltma yani cilt koruyucu mastektomi 4 saat kadar sürebilir.

Memedeki kitleyi çıkarmak ne kadar sürer?


Memedeki bir kitleyi çıkarmak için lokal veya genel anestezi altında işlem gerçekleştirilir, bu süre genellikle yarım saat kadar sürer ve hasta aynı gün içerisinde taburcu edilebilir.

​​​​​​​

Glanduler flep nedir?

Memenin içerisindeki dokunun kaydırılması (glandüler flap) ile oluşan boşluğun kapatılmasını amaçlar. Meme üzerindeki bir dizi teknikle yeniden şekillendirme (seviye 2 onkoplasti) uygulanır.

Meme ameliyatından kaç gün sonra normal hayata dönülür?

Şişlikler ve morluklar bu dönemde ortaya çıkabilir ve bu belirtiler genellikle 3 gün içinde hızla azalır. Dikkat edilmesi gereken nokta, hastanın özel olarak tasarlanmış bir sütyen kullanması ve çok fazla fiziksel aktivite yapmaktan kaçınmasıdır.
 
 

Alınan memenin yerine yenisi nasıl yapılır?

Memenin tekrar yapılandırılması ve onarımı, rekonstrüksiyon (MYO) için temelde iki farklı yöntem mevcuttur. İlk yöntem, yapay silikon implantlarla gerçekleştirilen MYO'dur (heterolog), diğeri ise kişinin kendi dokusunu kullanarak yapılan otolog MYO'dur. Silikon implantlarla yapılan MYO genellikle tümör çıkarıldıktan sonra aynı zamanda yapılabilir.
 
 

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

meme-kanserine-genel-bakis
Meme Kanserine Genel Bakış

Meme kanseri, kadınlarda yaşamı tehdit eden bir hastalıktır ve ölümlerin önde gelen n…

Devamını Oku
meme-kanserinde-erken-taninin-onemi
Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi

Meme kanserinde erken tanı yaşamsal önem taşımaktadır.…

Devamını Oku
meme-kanserinde-risk-azaltici-cerrahi-brca-mutasyonu-olan-hastalara-yaklasim
Meme Kanserinde Risk Azaltıcı Cerrahi

Meme kanserinde risk azaltıcı cerrahi profilaksi yani önleyici tıp olarak bilinir. Ha…

Devamını Oku